Więcej pieniędzy dla Poznania i Wielkopolski!

30.11.2017 15:00

Display_4

Szkolnictwo wyższe, transport, zdrowie i kultura - to tylko niektóre obszary ważne dla Wielkopolski i Poznania, które wymagają finansowego wsparcia ze strony państwa. W Sejmie trwa dyskusja nad kształtem przyszłorocznego budżetu centralnego.

W ramach procedury przygotowywania budżetu państwa na rok 2018 złożyłam 8 poprawek:

1. Stworzenie ośrodka radioterapii protonowej na Campusie Morasko w Poznaniu + 200 mln zł

2. Wsparcie finansowe dla Centrum Praw Kobiet + 5 mln zł

3. Dofinansowanie budowy węzła Koszalińska w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu + 72 mln zł

4. Dofinansowanie modernizacji trybun głównych oraz modernizacja infrastruktury Toru Regatowego Malta oraz jego poszerzenie + 18 mln

5. Zwiększenie dofinansowania dla szkolnictwa wyższego + 500 mln zł

6. Rozpoczęcie prac nad budową północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej + 100 mln zł

7. Dofinansowanie budowy trzeciego toru na poznańskim węźle kolejowym, od dworca Poznań Wschód do Poznań Główny, dla potrzeb Poznańskiej Kolei Metropolitalnej + 100 mln zł

8. Dofinansowanie dla nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu + 60 mln zł

Źródłem finansowania inwestycji transportowych są zwiększone wpływy z tytułu podatku VAT. W przypadku pozostałych przedsięwzięć i inwestycji konieczne będzie radykalne cięcie wydatków bieżących z takich pozycji jak:

· bizantyjskie wydatki na Kancelarię Prezydenta i Premiera,

· paramilitarne bojówki Antoniego Macierewicza - Wojska Obrony Terytorialnej,

· superprodukcje narodowe Ministra Glińskiego,

· wspierającą propagandę Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,

· marionetkowy Trybunał Konstytucyjny.

Projekt budżetu państwa opisuje w dużej mierze maksyma Jerzego Urbana "władza się wyżywi". Brakuje w nim pieniędzy na pilne potrzeby, a zamiast tego lekką ręką przeznacza się miliony na funkcjonowanie kancelarii Prezydenta i Premiera czy prywatną armię Antoniego Macierewicza. Moją rolę jest głośne sygnalizowanie rządzącym, również posłom PiS z Poznania i Wielkopolski czego naprawdę potrzebują mieszkańcy.

Tak jak w ubiegłym roku w pomoc przy wskazaniu najważniejszych zadań włączyli się prezydent Jacek Jaśkowiak i starosta Jan Grabkowski.

Budżet państwa będzie uchwalany w Sejmie w połowie grudnia 2017 r.