Więcej pieniędzy dla metropolii poznańskiej

26.10.2016 15:30

Display_sam_0501_pixlr

W myśl proponowanej ustawy Miasto Poznań, Powiat Poznański i gminy będą mogły utworzyć Poznański Związek Metropolitalny. W ten sposób 140 mln zł rocznie zamiast trafić do budżetu państwa, pozostanie do dyspozycji gmin.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej z posłem Markiem Rucińskim oraz członkami poznańskiej Nowoczesnej przedstawiliśmy korzyści, jakie niesie ze sobą powołanie Poznańskiego Związku Metropolitalnego.

Utworzenie Poznańskiego Związku Metropolitalnego umożliwi przeniesienie pewnych zadań takich jak transport publiczny, promocja, planowanie przestrzenne, planowanie rozwoju, prowadzenie centrów usług wspólnych, pozyskiwanie inwestorów na poziom Związku Metropolitalnego. To dobry kierunek zmian, bo teraz i tak realizacja tych zadań wykracza poza granice administracyjne gmin. Natomiast na mocy obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 5% podatku dochodowego od osób fizycznych, zebranego na terenie Związku Metropolitalnego zostanie w jego budżecie. Wg szacunków poznańskiej Nowoczesnej to dodatkowe 140 mln złotych, które może być przeznaczone na rozwój gmin, które zdecydują się utworzyć związek.

W przeciwieństwie do pozostałych ustaw metropolitalnych nasz projekt zakłada, że przystąpienie do Związku będzie autonomiczną decyzją każdego samorządu – wyjaśnia Paweł Adamów z Zarządu Koła Poznań. – Interesy gmin otaczających Poznań zostały również zabezpieczone poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów głosowania w ramach Poznańskiego Związku Metropolitalnego. Wyeliminuje to sytuację gdy sam Prezydent Poznania lub wraz ze starostą poznańskim przeforsują rozwiązanie nieakceptowane przez pozostałych członków metropolii – dodaje.