Warsztaty konsultacyjne w sprawie związków partnerskich

02.03.2018 20:00

Display_img_0167-001

W Nowoczesnej wierzymy, że rolą Państwa nie jest mówienie ludziom, jak mają żyć, ale umożliwianie im życia zgodnie z własnymi wyborami. Poprzez formalizację związków partnerskich chcemy, by Polki i Polacy będący w takich związkach czuli się bezpieczne, a ich miłość i życie rodzinne zostały w końcu uznane przez państwoJeśli chodzi o związki jednopłciowe, to mówimy o ponad milionie osób. Nie widzimy powodu, by dwie dorosłe osoby, które się kochają i chcą wspólnie budować rodziny, nie miały przy tym uzyskać wsparcia i uznania państwa tylko dlatego, że mają inną orientację. Chcemy tę miłość i więź dwojga osób uszanować. Ponadto wymaga tego konstytucyjna ochrona rodziny.

W ciągu ostatnich prawie 2 lat wspólnie z organizacjami pozarządowymi wypracowane zostały podstawowe
założenia projektu. Zgodnie z projektem ustawy osoby zawierające związek partnerski miałyby m.in. prawo do:

• dziedziczenia po partnerze – partner lub partnerka są zaliczani do pierwszego kręgu spadkowego tak samo jak małżonkowie

• wspólności majątkowej,

• ustanowienia wspólnego nazwiska,

• korzystania z mieszkania partnera,

• przysposobienia biologicznych dzieci partnera lub partnerki,

• otrzymania w szpitalu informacji o stanie zdrowia partnera i partnerki,

• zapewnienie prawa do pochówku czy wypłacenia emerytury po zmarłym partnerze.

W piątek 2 marca o godzinie 17.00 wspólnie z poznańskim kołem Nowoczesnej zorganizowałam w tej sprawie warsztaty konsultacyjne, podczas których zgłoszono następujące uwagi i opinie:

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zawierania i rozwiązywania związku partnerskiego, wzajemne prawa i obowiązki partnerów oraz stosunki majątkowe pomiędzy partnerami.

2. Związek partnerski to powstały z woli partnerów, związek dwóch pełnoletnich osób, o charakterze sformalizowanym i trwałym.

Uwaga/opinia:

Rozważyć zasadność wprowadzenia bardziej precyzyjnej definicji partnera np. jako osoby fizycznej w wieku powyżej 18 lat i zaznaczyć w tej definicji, że związek partnerski jest ustanawiany "bez względu na płeć".

Art. 8. Ustanie związku następuje:

1) z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli stron związku o rozwiązaniu związku przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego;

Uwaga/opinia:

Doprecyzować, co w przypadku, gdy jeden z partnerów chce zerwać związek, a drugi mu tej zgody nie chce udzielić.

Art.10. 1. Partnerzy są osobami najbliższymi.

Uwaga/opinia:

Zwrócono uwagę i podkreślono, że jest to najważniejszy i zasadniczy element tej ustawy.

Art. 11.1. Partnerzy mogą ustanowić między sobą wspólność majątkową.

Uwaga/opinia:

Podkreślono, że należy zachować ten przepis w proponowanym kształcie, gdyż zachowanie dobrowolności wejścia we wspólność majątkową jest bardzo pożądane.

Art.16. 2. W przypadku wyrażenia zgody przez partnera, którego zstępnego przysposobienie dotyczy oraz drugiego rodzica osoby przysposabianej posiadającego pełnię praw rodzicielskich, przy braku sprzeciwu ze strony przysposabianego, sąd może odmówić przysposobienia jedynie z ważnych przyczyn dotyczących dobra przysposabianego.

Uwaga/opinia:

Podniesiono postulat czy nie stworzyć w tym przypadku katalogu otwartego, argumentując, że pojęcie "ważnych przyczyn" może być różnie interpretowane przez sędziego.

Podczas otwartej dyskusji zwróciłam uwagę, że "Ta ustawa to samo dobro. W tej ustawie nie ma niczego złego, nikomu nie robi ona krzywdy, nikomu nic nie pogarsza. Nie rozumiem, jak można będzie głosować przeciwko tym rozwiązaniom".

Obecna na warsztatach dyrektorka Teatru Ósmego dnia podkreśliła, że "ta ustawa zabezpiecza w pierwszym rzędzie interes par heteroseksualnych, których jest najwięcej".

Z kolei Arek Kluk z Grupy Stonewall wyraził obawę, że projekt może być atakowany z różnych stron, podobnie jak krytykowany jest Marsz Równości. "Pojawią się zarzuty, że pod płaszczykiem praw dla par różnopłciowych, chcecie przemycać rozwiązania dla osób pozostających w związkach jednopłciowych". Równocześnie zaznaczył: "Bardzo sie cieszę, że projekt się pojawił, on jest najbardziej liberalny ze wszystkich dotychczasowych, on nie zamyka walki o równość małżeńską. To jest pierwszy krok. Pojawienie się tego projektu, mimo matematycznych szans, to ważne, że ten temat jest utrzymywany w przestrzeni publicznej i nie ginie".

W spotkaniu oprócz reprezentantów poznańskiego koła Nowoczesnej wzięli udział przedstawiciele takich organizacji i instytucji jak Grupa Stonewall, Teatr Ósmego Dnia, Komitet Obrony Demokracji oraz Koniński Kongres Kobiet.