Ustawa o świadomej prokreacji odpowiedzią na oczekiwania Polek i Polaków

18.01.2018 16:00

Display_image001

Dnia 18 stycznia 2018 r. Nowoczesna złożyła projekt poselski ustawy o świadomej prokreacji. W świetle najnowszych sondaży 37% Polaków jest za liberalizacją przepisów aborcyjnych, 43% jest za pozostawieniem ich "bez zmian" (czyli utrzymaniem tzw. kompromisu aborcyjnego), a 15% jest za zaostrzeniem aborcji.

Proponowana ustawa pozwoli obywatelkom i obywatelom na świadome, swobodne, oparte na wiedzy decydowanie o swoim życiu seksualnym i rodzinnym:

1. Zwiększy jakość edukacji seksualnej w szkołach i zapewni dostęp do poradnictwa zdrowia seksualnego i metod planowania rodziny dla dorosłych. Wprowadza obowiązkowe zajęcia z wiedzy o seksualności człowieka w pierwszej, czwartej i siódmej klasie szkoły podstawowej, a także drugiej i trzeciej klasie szkoły ponadpodstawowej. Wymiar tych zajęć to jedna godzina w tygodniu.

2. Zwiększy realny dostęp do różnych metod antykoncepcji.

3. Ustawa doprecyzowuje wszystkie trzy obowiązujące obecnie przesłanki pozwalające na przerywanie ciąży, czyli:

a. zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, w tym zdrowia psychicznego (obecnie w przepisach nie ma mowy o zdrowiu psychicznym),

b. duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (na podstawie przesłanek medycznych),

c. uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.


Dopisuje jeszcze jeden warunek: „Przerwanie ciąży może być dokonane, gdy kobieta tego zażąda, a zabieg przerwania ciąży zostanie wykonany nie później niż do upływu 12 tygodni od początku ciąży”. Kobieta musi złożyć pisemne oświadczenie, a także przedstawić zaświadczenie o odbytej konsultacji z psychologiem. Konsultacja ma służyć ustaleniu sytuacji zdrowotnej i życiowej kobiety, a także poinformowaniu jej o dostępnych formach pomocy po ewentualnym urodzeniu dziecka. „Przerwanie ciąży może być dokonane, jeżeli kobieta podtrzymuje zamiar przerwania ciąży po upływie trzech dni od konsultacji”

4. Ustawa reguluje również przepisy dotyczące pochówku obumarłego płodu, dając możliwość niewpisywania płci w wystawianym przez urząd gminy akcie zgonu.

Jestem zdania, że obowiązujące obecnie w Polsce rozwiązania prawne i instytucjonalne nie zapewniają obywatelkom i obywatelom możliwości korzystania z pełni praw reprodukcyjnych. Obecne prawo dotyczące planowania rodziny jest nieskuteczne, a przepisy antyaborcyjne – zbyt restrykcyjne.

Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne, które zmieniły się w ciągu 25 lat, gdy zawarto tzw. kompromis aborcyjny.

Poprawa stanu wiedzy na temat seksualności i świadomego rodzicielstwa wśród młodzieży w wieku szkolnym poprawi świadomość i odpowiedzialność za podejmowanie decyzji o rozpoczęciu życia seksualnego, ograniczając liczbę niechcianych ciąż, zakażeń chorobami przenoszonymi droga płciową, a także przemoc seksualną.

Zwiększenie dostępności refundowanych środków antykoncepcyjnych obniży liczbę niechcianych ciąż i problemów społecznych z tym związanych.

Przede wszystkim jednak wprowadzenie możliwości przerwania ciąży na żądanie wyeliminuje zjawisko nielegalnych zabiegów. Konsekwencją tego będzie możliwość wykonania zabiegów w odpowiednich warunkach, stworzonych przez działające zgodnie z prawem podmioty lecznicze, co ograniczy zagrożenie dla zdrowia kobiet obecnie decydujących się na zabiegi i powikłań z tytułu braku odpowiednich warunków, w jakich powinien być przeprowadzany zabieg przerwania ciąży.

Będę reprezentować klub Nowoczesna przy procedowaniu tej ustawy w Sejmie.

Link z treścią ustawy do pobrania: https://nowoczesna.org/download/12963/