Uchodźcy - szansa czy zagrożenie? A może coś innego?

10.12.2017 14:00

Display_img_0104

W niedzielę 10 grudnia wzięłam udział w debacie organizowanej przez Centrum Dialogu Europejskiego .Nowoczesna Europa.

Tematem debaty byli Uchodźcy. Inicjatorzy Centrum zaproponowali nowy rodzaj namysłu nad Ich obecnością wśród nas – takiego, który jest uwolniony od lęków oraz stereotypów i ma charakter pragmatyczny, umożliwiający wypracowanie zasad „nowego sąsiedztwa”, opartego na akceptacji różnorodności, ale też szacunku dla wartości europejskich.

W swoim wystąpieniu początkowym podkreśliłam, że "tematyka uchodźców znajduje się w sercu debaty europejskiej", a kwestie te "obok rosnącego nacjonalizmu czy ryzyka dezintegracji Unii Europejskiej spowodowanego Brexitem są jednym z głównych wyzwań, pytań i problemów stojących przed
przywódcami europejskimi oraz obywatelami".

Zwróciłam też uwagę, że: "Sytuacja Polski na tle wielu państw europejskich jest paradoksalna. Nie jesteśmy państwem wielokulturowym, nie mamy praktycznie do czynienia z uchodźcami. Sprawa ta istnieje teoretycznie, jeśli chodzi o rzeczywistą obecność uchodźców, a równocześnie istnieje bardzo namacalnie, praktycznie, jeśli chodzi o nasz stosunek do uchodźców i reakcje na osoby o odmiennym kolorze skóry czy innym sposobie bycia".

W debacie udział wzięli:

· prof. Monika Płatek - kierowniczka Zakładu Kryminologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi także
zajęcia na gender studies w Polskiej Akademii Nauk.

· prof. Tadeusz Gadacz - filozof i religioznawca. Jeden z najwybitniejszych polskich uczonych,
zajmujący się myślą filozoficzną i religijną XX wieku, w tym także etyką i
filozofią religii.

· prof. Anna Wolff-Powęska - historyk idei i politolog, wybitny specjalista w dziedzinie stosunków polsko-niemieckich.

· red. Renata Kim - znana i ceniona dziennikarka Newsweeka. Wcześniej, przez kilkanaście lat pracowała w różnych stacjach radiowych: RMF, Trójka czy polska sekcja BBC.

· red. Nina Nowakowska - ikona poznańskiego dziennikarstwa radiowego.

· ks. Wojciech Lemański - publicysta, bloger, działacz na rzecz upamiętnienia historii Żydów polskich. W latach 2006–2013 proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy, od lipca 2014 kapelan Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.

Debatę moderował prof. Jacek Wachowski.

Idea Centrum

Centrum Dialogu Europejskiego jest miejscem wypracowywania myśli i idei związanych z miejscem Polski w Europie – jest forum umożliwiającym konstruowanie poglądów, zarówno na temat bieżących kwestii (dotyczących wyzwań związanych z obecnością Polski w UE), jak też refleksji ogólniejszych, odnoszących się do europejskich wartości, idei i koncepcji.

Głównymi obszarami aktywności Centrum są: demokracja, prawa człowieka, innowacyjność, nowe technologie, przedsiębiorczość, oraz nauka, edukacja i kultura.

Centrum ma na celu kreowanie wizerunku Europy regionów – otwartych na współpracę, mających na względzie dobro wspólne – i w ten sposób chce tworzyć alternatywę wobec archaicznego i roszczeniowego sposobu myślenia o Unii, lansowanego przez partię rządzącą.

Centrum będzie organizować debaty, panele dyskusyjne i konferencje na temat Polski w Europie (dotyczące różnych aspektów tej obecności) oraz organizować spotkania z politykami i ekspertami, zainteresowanymi problematyką europejską (dotyczące bieżących problemów).