Świadome planowanie rodziny - Projekt Nowoczesna o świadomej prokreacji

31.10.2017 17:00

Display_image002

W tym tygodniu wraz z przewodniczącymi Koła Poznań Agnieszką Frąckowiak oraz wielkopolskich struktur Katarzyną Kierzek-Koperską przedstawiłyśmy projekt ustawy o świadomej prokreacji, który powstał w ramach zespołu parlamentarnego ds. równości i sprawiedliwości społecznej. W Polsce obecne rozwiązania prawne i instytucjonalne nie zapewniają obywatelkom i obywatelom możliwości korzystania z pełni praw reprodukcyjnych, młodzi ludzie nie mają dostępu do fachowej edukacji seksualnej i swoją wiedzę czerpią z Internetu, gdzie często informacje są nieprawdziwe lub cząstkowe.

Aktualnie do Sejmu trafiły dwa różne projekty, jeden restrykcyjny w praktyce całkowicie zakazujący
aborcji, drugi liberalizujący obecną ustawę, popierany przez inicjatywę "Ratujmy kobiety" oraz członków i sympatyków Nowoczesnej. Jednak projekt o świadomej prokreacji nie dotyczy tylko liberalizacji prawa do aborcji (do 12 tygodnia ciąży na żądanie kobiety po konsultacjach ze specjalistą psychologiem oraz po upływie tego terminu w przypadku gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, zagraża zdrowiu lub życiu kobiety lub płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony), ale przede wszystkim szerokiej edukacji seksualnej w szkołach oraz poradniach zdrowia seksualnego i metod planowania rodziny dla dorosłych, a także szerszy dostęp do różnych środków antykoncepcji.

Ponadto w ustawie zwracamy uwagę na trudną sytuację związaną z pochówkiem dzieci podczas poronienia. W wielu przypadkach bez dokładnych badań nie można ustalić płci dziecka, przez co
obecnie nie może być wydawany akt zgonu. Chcemy to zmienić i dać rodzicom możliwość godnego przeżywania żałoby. Nasz propozycja zmierza do tego, by akt zgony był wydawany również z pominięciem danych o płci i imieniu dziecka.

Zachęcam również do udziału w omówieniu uwag do ustawy podczas otwartego posiedzenia Zespołu, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w Sejmie, sala nr 25, bud. G.