Sukces ws. sporu pomiędzy gminą Kórnik a PSE S.A.

06.05.2016 08:00

Display_nowoczesna_logo_n_kwadrat

Wieloletni konflikt pomiędzy gminą Kórnik a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi zostanie najprawdopodobniej zakończony ugodą! W sprawie konfliktu interpelację złożyła posłanka Joanna Schmidt, współdziałając w tej sprawie z posłami z PO i PiS ponad podziałami partyjnymi.