Stanowisko Nowoczesnej ws. ustaw aborcyjnych

22.09.2016 12:00

Display_img_6945

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu rozpatrujemy obywatelskie projekty ustaw dotyczące aborcji. Nowoczesna będzie głosować za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu Ordo Iuris całkowicie zakazującego aborcji, co w rzeczywistości nie rozwiązuje problemu, bo oznacza skazanie kobiet na ryzykowne zabiegi w "podziemiu aborcyjnym". W przypadku ustawy przygotowanej przez komitet Ratujmy Kobiety, opowiadamy się za skierowaniem go do dalszych prac w komisji.

Ustawa zawiera wiele pozytywnych elementów oczekiwanych przez kobiety w Polsce: mówi o potrzebie rzetelnej edukacji seksualnej, szerokim dostępie do antykoncepcji i respektowaniu obecnie obowiązującego prawa.

Zdaniem Nowoczesnej prawo tworzone przez polityków ma służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa kobietom.