Rok 2018 Rokiem Praw Kobiet

21.06.2017 13:00

Display_zespo___parlamentarny_ro_wnos_ci

W roku 2018 będziemy obchodzić setną rocznicę przyznania praw wyborczych Polkom. Dzięki dekretowi Józefa Piłsudskiego Polska była jednym z pierwszych krajów, które przyznały prawa wyborcze kobietom. W związku z tym, na wniosek Nowoczesnej, Sejm ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet, aby uczcić wspomnianą rocznicę, pierwsze parlamentarzystki oraz wszystkie osoby walczące o równouprawnienie.

Uczczenie tego jubileuszu jest także istotne ze względu na obecną sytuację Polek. Nieudana próba wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji, ograniczenie dostępności tabletki „dzień po”, czyli antykoncepcji postkoitalnej na receptę to ewidentne przykłady łamania praw kobiet przez Rząd PiS. Aktualna władza pogłębia także stereotypowe myślenie o roli małżeństwa, kobiety oraz mężczyzny, podtrzymuje opinię o niższości kobiety. Istotne są działania na rzecz walki z dyskryminacją kobiet i ich praw, które obecnie w Polsce są zagrożone, natomiast w krajach europejskich stanowią normę. Dlatego postanowiłam mocniej zaangażować się w walkę o prawa kobiet i stanąć na czele zespołu ds. równości i sprawiedliwości społecznej. Mam nadzieję, że zostaną wypracowane ciekawe i istotne sposoby działania o równość społeczną.