Prezentacja Raportu Najwyższej Izby Kontroli nt. reformy edukacji

02.07.2019 13:00

Display_65517504_2279835418765370_5648349226552262656_n

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży prezentowany jest raport Najwyższej Izby Kontroli, który wskazuje bezapelacyjnie, że reforma oświaty została przeprowadzona w sposób nieprzemyślany, nierzetelny i całkowicie nieprzygotowany.


Ze strony Ministra zabrakło m.in.:
❎ Dogłębnych analiz finansowych i organizacyjnych skutków planowanych zmian.
❎ Rzetelnego procesu przygotowania nowych podstaw programowych.
❎ Kompleksowo przeprowadzanego monitoringu wprowadzanych zmian.
Zdaniem Najwyższej Izby kontroli zmiana w oświacie nie przyczyniła się do poprawy warunków nauczania, opieki i wychowania w polskich szkołach, a wręcz w 1/3 polskich szkół odnotowano pogorszenie warunków.


Podsumowanie Kontroli dostępne w linku: https://www.nik.gov.pl/plik/id,20168,vp,22788.pdf