Potrzebujesz transportu? Dzwoń do generała!

12.07.2016 20:00

Display__mg_1479

Transport figury Chrystusa Króla przez wojsko kosztował ponad 40 tysięcy złotych informuje Wiceminister Kownacki w odpowiedzi na moją interpelację.

30 maja bieżącego roku przed kościołem pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana stanęła pięciometrowa figura Chrystusa mająca w przyszłości być elementem Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa - Pomnika Wdzięczności. Jej transport zapewniła 10. Brygada Logistyczna z Opola na podstawie decyzji Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 20 maja 2016 r. O motywy i koszty tych działań zapytałam Ministra Obrony Narodowej.

W swojej interpelacji do Ministra Obrony Narodowej, p. Antoniego Macierewicza, z dnia 31 maja br. zaznaczyłam, że:
„Od kilku lat kwestia odbudowy i lokalizacji Pomnika Chrystusa Króla budzi w Poznaniu wiele kontrowersji. Dotyczą one obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej, zgodności postawienia pomnika z przepisami prawa oraz spraw natury estetycznej. Tymczasem wczoraj pojawiła się w mediach informacja, że pomnik stanie przed jednym z poznańskich kościołów, na czas odbywającej się Oktawy Bożego Ciała. Do jego transportu wykorzystano pomoc żołnierzy, podobno po podjęciu tej decyzji przez Wiceministra Obrony Narodowej."
Biorąc pod uwagę liczne wątpliwości oraz ryzyko samowoli budowlanej, czyli działania niezgodnego z obowiązującym prawem, poprosiłam o odpowiedź na pytania dotyczące zasady, na jakiej Wojsko Polskie przetransportowało figurę, kosztu operacji oraz czy Ministerstwo Obrony Narodowej nie widzi niestosowności w angażowaniu publicznych i służb wojskowych w tego typu przedsięwzięcia, gdy istnieje poważna wątpliwość co do ich zgodności z prawem.
W przesłanej odpowiedzi udzielonej przez Wiceministra Obrony Narodowej, p. Bartosza Kownackiego, pojawiła się informacja, że asysta została skierowana na wniosek Proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i Świętego Floriana w Poznaniu adresowany do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Wojciecha Fałkowskiego z dnia 12 maja br. Na podstawie stosownej dekretacji orkiestrę wojskową, zgodnie z kompetencjami, skierował do udziału w uroczystości Dowódca Garnizonu Warszawa, natomiast pozostałą asystę Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych polecił skierować Dowódcy Garnizonu Poznań.
Największe emocje wzbudza dalsza część odpowiedzi – dowiadujemy się w niej o koszcie transportu figury.
„Odpowiadając na pytanie dotyczące transportu figury pomnika Chrystusa Króla informuję, że zrealizowała go 10. Brygada Logistyczna z Opola na podstawie decyzji Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 20 maja 2016 r. (niepublikowana).
Stosownie do treści ww. decyzji ww. figura została przetransportowana bezpłatnie. Na podstawie decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 13, poz.164 ze zm.), koszty przewozu figury należy wyliczyć na kwotę 43 895,22 zł."

Nie potrafię zrozumieć, jak wojsko, które jeszcze niedawno było w tak tragicznej formie, i korzystające z tak nienowoczesnego sprzętu, jak informował Minister Macierewicz w czasie „audytu" rządów PO-PSL, może pozwolić sobie na wydatek rzędu 40 tysięcy złotych za przewóz figury do parafii. Czy to oznacza, że każdy obywatel może teraz skorzystać z armii jak z firmy transportowej?

Całość odpowiedzi udzielonej przez Wiceministra Bartosza Kownackiego jest dostępna pod linkiem: bit.ly/29sDMjm