#PolskaNowoczesna - spotkanie w Poznaniu

16.02.2017 12:46

Display__mg_6564

W ramach cyklu spotkań z wyborcami Ryszard Petru odwiedził Poznań. Podczas konferencji prasowej poprzedzającej dyskusję z poznaniakami wspólnie ze mną, z posłem Krzysztofem Truskolaskim oraz posłanką Pauliną Hennig-Kloską zwróciliśmy uwagę na najważniejsze wyzwania i problemy, jakie nas obecnie dotykają.

Pierwszą sprawą są zmiany w podstawie programowej wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zarówno podczas konferencji prasowej jak i w trakcie spotkanie z mieszkańcami wskazałam największe błędy tej „deformy”, do których zaliczyć można: nieuwzględnienie uwag ekspertów, wprowadzanie zmian bez zachowania należytej staranności, nieuwzględnianie w programach nauczania najnowszych trendów w światowej edukacji. Niestety to, co nazywamy teraz "zmianą" w polskiej szkole cofa ją praktycznie o 60 lat.

Posłanka Hennig-Kloska zwróciła uwagę na fakt pomijania kwestii ekologicznych zarówno w edukacji jak i w bieżącej debacie publicznej po stronie rządzących. Natomiast Ryszard Petru odniósł się do sprawy wypadku premier Beaty Szydło i skandalicznych prób przerzucenia odpowiedzialności za zdarzenie na barki młodego kierowcy seicento.

Spotkanie z poznaniakami, które odbyło się o godzinie 18.00 w Hotelu Mercure poświęcone było analizie bieżącej sytuacji politycznej na poziomie centralnym i regionalnym. Podniosłam na nim kwestię ustawy metropolitarnej dla Poznania i podpoznańskich gmin, która może być szansą na szybszy rozwój i większą skuteczność w realizacji zadań publicznych.