Nowy Instytut, nowi Misiewicze – Nowoczesna za odrzuceniem ustawy o Narodowym Instytucie Wolności

12.07.2017 19:00

Display_1

Dziś w Sejmie, na konferencji prasowej wspólnie z Joanną Scheuring-Wielgus ogłosiłyśmy, że Nowoczesna będzie głosowała za odrzuceniem w pierwszym czytaniu ustawy o utworzeniu Narodowego Instytutu Wolności. Nowa instytucja ma na celu centralne sterowanie wszystkimi organizacjami pozarządowymi. Obecnie organizacjami obywatelskimi zajmuje się w Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który zarządza tylko jednym Funduszem Inicjatyw Obywatelskich. Dlaczego w takim razie przenosić jeden departament zajmujący się tylko jednym funduszem i tworzyć nową instytucję, w której będą potrzebni nowi urzędnicy oraz nowe kierownictwo na czele z dyrektorem Ewidentnie jest to tworzenie niepotrzebnej, sztucznej instytucji dla zaufanych i rodzin członków PiS. Istnieje także uzasadniona obawa, że organizacje pożytku publicznego zajmujące się sprawami, które nie są zgodne z polityką PiS np. prawa kobiet, czy mniejszości seksualnych, wspierające cudzoziemców lub ochronę przyrody, zostaną pozbawione środków z budżetu państwa.