Nowoczesny „Pakiet Obywatelski dla Poznania”

24.04.2017 14:00

Display_2

Wraz z działaczami Nowoczesnej w Poznaniu, Agnieszką Frąckowiak, Pawłem Adamowem i Wojciechem Chudym, złożyłam na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pakiet czterech projektów uchwał zwiększających prawa obywatelskie Poznaniaków w celu przekazania ich do dalszych prac i przeprowadzenia konsultacji wśród mieszkańców.

Na konferencji prasowej poinformowaliśmy o projektach uchwał, które następnie złożyliśmy w Biurze Rady Miasta. Nowoczesna jest partią, która szczególną
wagę przywiązuje do wspierania aktywności obywatelskiej. Z takiej aktywności
powstaliśmy. Wierzymy, że branie spraw we własne ręce, przy równoczesnym
eliminowaniu barier, jest czymś, co posuwa nas do przodu, czymś, co nas rozwija
i sprawia, że następują pozytywne zmiany.

Przypomniałam także, że 30 marca w Sejmie złożyliśmy poselski projekt o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Jego celem jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego możliwości wykonywania przez mieszkańców gminy, powiatu oraz województwa inicjatywy uchwałodawczej. W przypadku takich miast jak Poznań liczba podpisów, która byłaby wymagana to 1000 podpisów pod składanym projektem uchwały.

Mam świadomość, że PiS jest partią na wskroś antyobywatelską. Świadczą o tym choćby lekceważące słowa Pani Premier pod adresem tych wszystkich osób, które podpisały się pod wnioskiem o referendum w sprawie gimnazjów. Dlatego patrzymy realistycznie na powodzenie tego poselskiego projektu, chcielibyśmy jednak zaproponować samorządowi poznańskiemu przyjęcie „Pakietu Obywatelskiego dla Poznania”. Jest to propozycja 4 uchwał, które w istotny sposób otwierają Poznań na mieszkańców i dają realne narzędzia wpływu na podejmowane w mieście decyzje.

O pierwszym projekcie opowiedział członek zarządu Koła Poznań, Paweł Adamów. Pomysł zakłada zmniejszenie liczby podpisów, jaka jest niezbędna do wniesienia obywatelskiego projektu uchwały pod obrady Rady Miasta. Do tej pory ten próg wynosi 5000 podpisów i jest on zdecydowanie za duży. To sprawia, że przez ostatnie lata nie mieliśmy żadnych obywatelskich projektów uchwał w Poznaniu – powiedział Paweł Adamów. Nowoczesna proponuje ustalenie minimum, jako liczby 1000 podpisów.

Poznań na tle innych dużych polskich miast wprowadził zbyt restrykcyjny próg dotyczących podpisów. W Krakowie próg ten wynosi 4000 podpisów, w Gdańsku 2000 podpisów, w Bydgoszczy 1000 podpisów natomiast w Toruniu zaledwie 150 podpisów – zauważył P. Adamów.

Kolejny projekt polega na powierzeniu mieszkańcom większego prawa w zakresie konsultacji społecznych w Poznaniu. Zakłada on możliwość inicjowania konsultacji społecznych na wniosek 300 mieszkańców lub Rady Osiedla, w przypadku, gdy przedmiot konsultacji dotyczy problemu o charakterze osiedlowym. Ponadto, projekt obliguje Miasto do przeprowadzenia konsultacji w przypadku, gdy pod wnioskiem podpisze się 1000 osób.

Projekt uchwały nakładający obowiązek przyjmowania co roku wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła Agnieszka Frąckowiak, członek Koła Poznań. Miasto Poznań przyjmuje wyłącznie programy jednoroczne. W związku z czym, nie ma możliwości aplikowania
o granty na projekty kilkuletnie. Jest to postulat od dawna zgłaszany przez
poznańskie organizacje pozarządowe. Z uwagi na liczne zadania, w szczególności z obszaru polityki społecznej i ochrony zdrowia, które co roku są powtarzane w kolejnych rocznych programach, zasadne jest uchwalenie wieloletniego programu, który efektywniej spożytkuje duży potencjał organizacji pozarządowych
– tłumaczyła Agnieszka Frąckowiak. Zdaniem Nowoczesnej, celem wieloletniego programu jest dalszy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Poznaniu oraz umożliwienie organizacjom pozarządowym, realizacji zadań publicznych, których rezultaty widoczne są poza okres krótszy niż rok. Istotne jest to, również ze względu na stały i ciągły charakter zadań publicznych, które skutkują usługami społecznymi realizowanymi na rzecz dobra wspólnego.

Ostatnia uchwała z cyklu „Pakietu obywatelskiego dla Poznania” reguluje kwestię terminu wyborów do jednostek pomocniczych miasta. Proponujemy, aby wybory do rad osiedli w Poznaniu odbyły się w tym samym dniu, co wybory samorządowe. Głównym celem takiego działania jest zwiększenie frekwencji wyborczej do rad osiedli, nieprzekraczającej średnio 10% w skali Poznania. Mimo, iż rady osiedli od ponad dwóch dekad prężnie działają na rzecz swoich społeczności lokalnych, a ich kompetencje i znaczenie systematycznie wzrastają, nie przekłada się to na zwiększenie zainteresowania wyborczego. Nawet zmasowana kampania informacyjna w 2015 roku nie odniosła żadnego skutku w tym zakresie – zauważył Wojciech Chudy, członek Koła Poznań.

Naszym zdaniem, przeprowadzenie wyborów do rad osiedli razem z wyborami do rady miasta przyczyni się automatycznie do zwiększenia frekwencji do poziomu 35-40%. Istnieje też uzasadnione przypuszczenie, że skumulowanie kampanii wyborczej do wyżej wymienionych organów w jednym czasie pozytywnie wpłynie na wzrost zainteresowania sprawami lokalnymi mieszkańców, co podniesie frekwencję wyborczą w wyborach samorządowych oraz zmniejszy koszty przeprowadzenia wyborów osiedlowych.

Ewentualne uwagi i sugestie dotyczące projektów można zgłaszać na adres poznan@nowoczesna.org