Nowoczesny głos w sprawie kobiet

03.03.2017 14:00

Display_image2_2

W dniach 26 lutego - 3 marca wzięłam udział w Waszyngtonie w międzynarodowej Konferencji z okazji Dnia Kobiet (International Women's Day Conference) zorganizowanej przez Kobiecą Sieć Demokratyczna (Women's Democracy Network) działającą przy Międzynarodowym Instytucie Republikańskim.

Celem Konferencji było poznanie najlepszych praktyk demokratycznych w poszczególnych krajach na całym świecie (sieć aktywnie działa w 61 krajach), praktyk, które służą wyrównywaniu szans kobiet w aktywności politycznej i publicznej oraz nawiązanie kontaktów z różnymi liderami, politykami, przedstawicielami mediów, biznesu i środowiska naukowego z Ameryki oraz innych państw świata.

Podczas licznych warsztatów wspólnie rozmawialiśmy o tym, jak efektywniej prowadzić konsultacje społeczne, jak przekonywać innych do swoich pomysłów tworząc projekty ustaw, co zrobić, by kobiety bardziej angażowały się w życie publiczne. W dyskusjach uczestniczyły parlamentarzystki z całego świata. Padły też pytania o sytuację w Polsce i nasze pomysły na to, jak można zatrzymać postępujące ograniczanie wolności, zwłaszcza kobiet. Duże wrażenie na uczestniczkach zrobił październikowy "czarny protest". Widać, że to wydarzenie przebiło się do świadomości wielu osób.

Nie zabrakło również spotkań z przedstawicielami Senatu oraz Izby Reprezentantów, którzy dzieli się swoimi doświadczeniami m.in, z obszaru lobbingu, który jest z powodzeniem praktykowany i prawnie uregulowany w Stanach Zjednoczonych.Polskie prawo również potrzebuje takich rozwiązań.