Nowoczesna rusza z akcją zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum ws. reformy edukacji

07.02.2017 10:00

Display_image1

W poniedziałek, 6 lutego, odbyła się konferencja prasowa z przedstawicielami kół w regionie wielkopolskim w związku z rozpoczęciem akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odroczenia w czasie wprowadzenia reformy edukacji.

Konferencję prasową rozpoczął Andrzej Szymczak, rzecznik Nowoczesnej w regionie, który zwrócił uwagę na to, że posłowie .N poczynili wiele działań, by przeciwdziałać szkodliwej ustawie autorstwa Minister Edukacji p. Anny Zalewskiej.

Teraz przyszła pora na działanie struktur. Już w zeszłym miesiącu odbyła się u nas konferencja z udziałem p. Katarzyny Lubnauer, Wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży, p. Sławomirem Broniarzem – prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego, p. Przemysławem Foligowskim – Dyrektorem Wydziału Oświaty UM Poznania, p. Elżbietą Walkowiak – byłą Wielkopolską Kurator Oświaty oraz p. Szymonem Gogolewskim – Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Poznaniu, na której zadeklarowaliśmy nasz udział w akcji referendalnej – powiedział Andrzej Szymczak.

W mojej ocenie proponowana reforma edukacji to tragedia dla systemu kształcenia. Skraca się o rok edukację wczesnoszkolną, podczas gdy tendencje na świecie są takie, by proces kształcenia wydłużać. Dla osób niepełnosprawnych to jest skrócenie aż o dwa lata! Nie potrafię znaleźć logiki w działaniach rządzących.

Zwróciłam także uwagę na kwestię finansów. Po zniesieniu obowiązku wysyłania 6-latków do szkół, teraz działania zmierzające do likwidacji gimnazjów są kolejnym obciążeniem budżetów samorządów. Nie ma zagwarantowanych żadnych środków na realizację tych planów Prawa i Sprawiedliwości.

W trakcie konferencji głos zabrała także p. Karina Owsianko, przewodnicząca zespołu programowego wielkopolskiej Nowoczesnej ds. Edukacji: Referendum daje możliwość wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym osobom. Wszelkie dodatkowe informacje oraz szablony kart do zbierania podpisów można znaleźć w lokalnych kołach Nowoczesnej, biurach poselskich parlamentarzystów Nowoczesnej oraz na stronach internetowych – ZNP (www.referendum-szkolne.pl) oraz Nowoczesnej (www.nowoczesna.org/referendum) – zaznaczyła.