Nowoczesna dla Polski Wschodniej

14.11.2016 09:00

Display__mg_5333

W Białymstoku wzięłam udział w spotkaniu posłów i posłanek Nowoczesnej inaugurującym prace partii nad programem dla Polski Wschodniej.

W pracach grupy roboczej udział wezmą parlamentarzyści i działacze Nowoczesnej z pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Z mieszkańcami rozmawialiśmy m.in. o edukacji, podatkach i bieżącej pracy partii.

Wielokrotnie podkreśliłam znaczenie ciągłych protestów, które dają szansę wyhamować "dobrą zmianę".

W swoim programie podkreślaliśmy, że w przypadku edukacji Nowoczesna:
1) zadba o to, by system edukacji był stabilny,
2) zapewni miejsca w przedszkolach dla 3-latków,
3) zmodyfikuje podstawy programowe tak, by nauczyciele mieli więcej czasu na pracę w grupach, by rozwijali pasje uczniów,
4) podniesie poziom edukacji językowej i cyfrowej,
5) zmieni Kartę Nauczyciela i zniesiemy finansowanie religii ze środków publicznych.

Nowoczesna wizja, to szkoła otwartą, różnorodną, wspierającą talenty, uczącą kreatywności i współpracy.