List do Premiera Morawieckiego ws. sytuacji nauczycieli

26.02.2019 13:52

Display_zrzut_ekranu_2019-02-26_o_13.53.09

Zapraszam do zapoznania się z całą treścią listu, który wystosowałam do Premiera Mateusza Morawieckiego.


Szanowny Panie Premierze,

sytuacja nauczycieli w Polsce jest przedmiotem dużego zainteresowania opinii publicznej. To jedna z grup zawodowych, której postulaty są konsekwentnie marginalizowane lub przemilczane. Potrzeby płacowe nauczycieli, a także prawo do godnego wykonywania tego zawodu, stały się przyczynkiem do zawiązywania komitetów strajkowych. Kulminacja protestów nastąpić ma w terminie zdawania egzaminów maturalnych.


Oczekiwanie pomyślnych rozstrzygnięć w sprawie protestów nauczycieli, jest przedmiotem troski nie tylko samego grona pedagogicznego, ale również samorządowców, uczniów, rodziców czy środowiska akademickiego, które odpowiada za rekrutację na studia.

Niestety działania Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej nie przybliżają nas do pomyślnego zakończenia sporu. Dość wspomnieć, znajdujące się w impasie negocjacje i dyskusje, jak choćby tę, której byłam świadkiem podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Ministerstwo po raz kolejny posługiwało się tam danymi finansowymi, które w oczach uczestników protestu są całkowicie niewiarygodne lub nieprawdziwe.


Protestujący nie są traktowani po partnersku. Dlatego też pojawiają się postulaty bezpośredniego spotkania z Panem Premierem, jako szefem rządu.

Popierając ten głos, chciałabym prosić Pana Premiera o podjęcie inicjatywy, by mogłaby doprowadzić do takiego spotkania. Jestem przekonana, że bezpośrednie skonfrontowanie się z protestującymi organizacjami i środowiskiem nauczycielskim pozwoli przełamać barierę nieufności, która powstała podczas prowadzonych negocjacji. Będzie również świadectwem wrażliwości i odpowiedzialności, która powinna cechować osoby sprawujące najważniejsze funkcje w państwie.


Obecność Pana Premiera na spotkaniu z protestującymi nauczycielami będzie ważnym gestem wobec tych wszystkich grup, które czekają na poprawę sytuacji w polskiej edukacji. Licząc na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, łączę wyrazy szacunku.


Joanna Schmidt

Posłanka na Sejm RP