Kryzys parlamentarny - co dalej? Konferencja prasowa podsumowująca ostatnie wydarzenia sejmowe

13.01.2017 12:00

Display_img_3431

Na dzisiejszej konferencji prasowej odniosłam się do minionych wydarzeń związanych z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej. Przedstawiłam także aktualną ocenę sytuacji politycznej oraz możliwe kierunki jej rozwoju w przyszłości.

Dwa dni temu Nowoczesna zakończyła protest, ponieważ kwestie procedowania budżetu, po jego zaopiniowaniu przez Senat, zostały wyłączone z kompetencji parlamentu – teraz budżet czeka na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy.

Podjęliśmy rozmowy z Marszałkiem Senatu, Stanisławem Karczewskim, w których jak wiemy nie uczestniczył Grzegorz Schetyna. Była to okazja do powiedzenia wprost naszych postulatów Jarosławowi Kaczyńskiemu. Żałujemy, że opozycja nie była w pełni reprezentowana przez 2 dni, kiedy można było jeszcze coś zmienić.

Obecnie mamy sytuację, gdy Polska posiada nielegalnie uchwalony budżet. Jego konsekwencje mogą być tragiczne – budżet może zostać zakwestionowany przez instytucje publiczne i finansowe, które finansują dług publiczny, koszty obsługi samego długu mogą wzrosnąć, polskie obligacje mogą zostać zakwestionowane, a Komisja Europejska może przeprowadzić rewizję środków przyznanych Polsce na najbliższe lata.

Apelujemy zatem do Prezydenta, by w trybie prewencyjnym zaskarżył ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego – poinformowałam. W tym trybie Trybunał ma 2 miesiące na odniesienie się. Równocześnie Nowoczesna wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym składają wniosek o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Zapraszamy do podpisania tego wniosku także PO, tak, by był to wniosek całej opozycji – dodałam.

Zapytana o dalszą formę protestu, odpowiedziałam, że przy każdym naszym wystąpieniu Klub Nowoczesnej będzie wracać do tej kwestii - będziemy przypominać, że budżet nie został uchwalony w sposób prawidłowy.