Kolejne projekty Nowoczesnej

12.02.2016 19:00

Display_logo.n

Projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy dotyczy wydłużenia terminu (14 dni), umożliwiającego pracownikowi odwołanie się do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wnioskujemy o obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% m.in. dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego proponujemy podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli tzw. kwoty wolnej, do poziomu zapewniającego zwolnienie z podatku dochodów pozwalających na minimum egzystencji.

Czwarty projekt zakłada zmiany w Kodeksie karnym - uchylenie przepisów przewidujących za publiczne znieważenie Prezydenta RP karę pozbawienia wolności do 3 lat oraz za publiczne znieważenie lub poniżenie organu konstytucyjnego RP karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 2 lata, a także umożliwiających ściganie tych przestępstw z urzędu.