Katastrofa+ oczami dyrektorów gimnazjów

11.10.2016 10:27

Display_img_3986

Zbliżający się Dzień Nauczyciela nie napawa optymizmem. Z uwagi na zmiany w systemie oświaty i niepewność panującą w środowisku nauczycielskim, spotkałam się z dyrektorami poznańskich gimnazjów, by porozmawiać o najważniejszych obawach i oczekiwaniach.

Dyrektorzy zgodnie podkreślali:
  • dramatyczną sytuację nauczycieli i pracowników administracyjnych, którzy stracą pracę,
  • brak uzasadnienia dla wprowadzanych zmian i jedynie ich administracyjny charakter,
  • skutki finansowe jakie poniosą samorządy.

Jako Nowoczesna stoimy na stanowisku, że polska szkoła nie potrzebuje chaotycznej reformy ustroju szkolnego, ale konkretów: pracowni i laboratoriów, odchudzonych programów szkolnych, rozwijania pasji, praktycznej nauki języków w małych grupach i większym wymiarze godzin. Rozwijania zdolności, nie tylko tych akademickich, ale np. artystycznych czy sportowych, a także – kształcenia umiejętności personalnych, takich jak praca w grupie czy komunikatywność.

W niedawno podjętej przez Radę Krajową uchwale przeciwko niszczeniu polskiej edukacji Nowoczesna wzywa Rząd RP do zaniechania niepotrzebnych reform edukacji. Wzywamy do ujawnienia wszystkich analiz i dokumentów, na podstawie których Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło założenia tej błędnej reformy. Oczekujemy przedstawienia wszystkich potencjalnych skutków tej szkodliwej regulacji, w szczególności jej kosztów i konsekwencji dla uczniów i rodziców, oceny wpływu na jakość kształcenia na wsiach i w mniejszych miejscowościach, oceny wpływu na kompetencji uczniów i ich szans na rynku pracy, a także skutków dla budżetu państwa oraz budżetu samorządów.