Interpelacja w sprawie bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia

24.03.2016 10:00

Display__mg_1453

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z uzasadnieniem Ministerstwa Zdrowia wejście w życie ustawy gwarantującej bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia stanowić ma realizację konstytucyjnego zapisu o szczególnej opiece państwa wobec osób w podeszłym wieku. Jak wskazywano podczas wystąpień na Komisji Zdrowia "jej celem jest zniesienie ekonomicznych barier, które znacząco utrudniają osobom starszym dostęp do leków".


Trudna sytuacja wielu seniorów, jak również konieczność udzielenia im wsparcia jest bezdyskusyjna. Sama ustawa budzi jednak szereg pytań i wątpliwości, o których wyjaśnienie proszę w niniejszej interpelacji.

1. Z czego wynika fakt, że bezpłatne leki mają być przewidziane dla osób w wieku powyżej 75 lat? Czy to kryterium jest w jakiś sposób uzasadnione ekonomicznie, demograficznie czy też przyjęte arbitralnie przez autorów ustawy?
2. Jeśli prawdą jest, że w Budżecie na realizację tego postulatu zapisano jedynie 125 mln złotych, co oznacza wysokość wsparcia dla pojedynczej osoby na poziomie 3 złotych i 47 groszy, w jaki sposób planujecie Państwo osiągnąć zakładany cel ustawy tj. znaczące ułatwienie osobom starszym dostępu do leków. Jak realnie osoby starsze mają odczuć poprawę swojej sytuacji przy tak zatrważająco niskim poziomie środków?
3. Z czego wynika wymóg uzyskania recepty na bezpłatne leki tylko i wyłącznie od lekarza rodzinnego? Dlaczego takiego prawa nie będą mogli otrzymać np. lekarze pracujący w SOR-ach czy geriatrzy?
4. Czy Ministerstwo planuje zagwarantować podobne wsparcie innym grupom społecznym, które go w równym stopniu potrzebują? Mam tu na myśli kobiety w ciąży, samotne matki czy osoby z niepełnosprawnościami? Jeśli tak, to jakie są to propozycje i w jakiej wysokości wsparcie jest dla tych grup przewidziane?

Licząc na pozytywną i wyczerpującą odpowiedź, łączę wyrazy szacunku.

Posłanka Joanna Schmidt