Gazeta Wyborcza: "Nowoczesna Joanna Schmidt. Oto osoba z największą liczbą głosów w Poznaniu"

31.10.2015 07:00

Display_display_sukienka

.