Deforma edukacji zbiera żniwa wśród uczniów.

17.07.2019 13:58

Display_67220909_2305063852909193_4948385186413805568_o

Deforma edukacji zbiera żniwa wśród uczniów.
Wczoraj przedstawiono wyniki rekrutacji podwójnego rocznika do szkół średnich.
Duża część uczniów, w tym także ze świadectwem z czerwonym paskiem, nie zakwalifikowała się do żadnej z wybranych szkół.
❎Poznań 3410 uczniów
❎Warszawa 3 183 uczniów
❎Wrocław 1618 uczniów
❎Łódź 460 uczniów
❎Kielce 432 uczniów
❎Katowice 190 uczniów
Wyniki Pierwszego etapu rekrutacji są w porównaniu z ubiegłym rokiem gorsze średnio o 60%.