Debata Razem dla Poznania i Wielkopolski

10.03.2018 18:00

Display_0-02-04-bcd301108a76cdf8bee98029b9734799eee6ed0582d9151135a7ecf3fcdb7212_full

Zawiązała się koalicja na rzecz wspierania kluczowych inwestycji w Poznaniu.

Poznań jest jednym z najsilniejszych ośrodków gospodarczych na mapie, gdzie wytwarza się największe po Warszawie PKB, Poznań płaci drugie po Warszawie „Janosikowe”. Duże Janosikowe płaci również powiat poznański oraz gminy otaczające Poznań. Poznaniacy i Wielkopolanie ciężko wypracowują podatki, które trafiają do budżetu państwa. Mimo to Poznań nie otrzymuje wystarczającego wsparcie ze strony państwa, a wszystkie poprawki dotyczące poznańskich inwestycji przepadają. Tracą na tym Poznaniacy i Wielkopolanie. Nasze miasto i nasz region nie może być stale pomijany w dystrybucji środków z budżetu centralnego.

Wspólnie z parlamentarzystami Platformy Obywatelskie, samorządowcami Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego oraz działaczami Kukiz 15, zawiązaliśmy koalicję na rzecz wspierania strategicznych inwestycji dla Poznania i powiatu. Wstępem do wspólnych prac była debata, w trakcie której zidentyfikowaliśmy główne problemy, oraz omówiliśmy poszczególne inwestycje, które wymagają wsparcia.

Podstawowym wnioskiem z debaty jest konieczność wyjścia poza partyjne interesy aby wspólnie działać na rzecz poznańskich inwestycji. Jeżeli my - poznańscy i wielkopolscy politycy - nie zadbamy o Poznań i Wielkopolskę, to nikt tego za nas nie zrobi.

Jedną z propozycji było przygotowanie listu intencyjnego, zawierającego wykaz kluczowych dla Metropolii Poznań inwestycji oraz deklarację wspólnego wspierania tych projektów. Wiele inwestycji wymaga wsparcia, ponieważ trudno sobie dzisiaj wyobrazić, aby Poznań i otaczające go samorządy były w stanie samodzielnie je zrealizować. Kluczowe z nich to:

1. Budowa trzeciego toru, jako jeden z podstawowych elementów uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, czyli projektu mającego na celu zwiększenie częstotliwości kursowania taboru kolejowego na liniach do Jarocina, Grodziska Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla, Wronek, Rogoźna Wielkopolskiego, Wągrowca, Gniezna, Wrześni oraz Kościana. Samorządy podjęły decyzję o współfinansowaniu transportu kolejowego na tym obszarze, w związku z czym na pierwszych czterech liniach od 2018 roku, pociągi będą kursowały co 30 minut. Jest to unikatowe rozwiązanie w skali kraju. Jednak konieczne jest wsparcie państwa przy realizacji trzeciego toru, który jest podstawą do funkcjonowania całego projektu.

W obecnej perspektywie państwo polskie po raz kolejny otrzymało olbrzymie środki na realizacje inwestycji kolejowych. W poprzedniej perspektywie nie udało się ich wykorzystać. Nie możemy dopuścić o tego, aby po raz kolejny taka sytuacja miała miejsce, że pomimo środków nie kluczowe dla Wielkopolski inwestycje nie zostaną zrealizowane. Należy zabiegać aby jak najwięcej z nich trafiło do Poznana i Wielkopolski, tym bardziej, że mamy tak zaawansowane projekty w zakresie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Trzeba pamiętać, że powstaje obecnie kilkadziesiąt węzłów przesiadkowych w Metropolii Poznań (finansowanych z budżetów samorządów oraz Unii Europejskiej), które mają być podstawowych uzupełnieniem infrastrukturalnym całego projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

2. Kluczowe są inwestycje, które usprawnią kolizje pomiędzy transportem kolejowym oraz transportem drogowym. Są to:

a) Układ drogowy w rejonie Strzeszyna (ul. Koszalińska). Jest to dzisiaj jeden z najbardziej palących problemów komunikacyjnych w Poznaniu i jedna z najbardziej kluczowych inwestycji dla Poznania. Miasto Poznań zabezpieczyło pewne środki na realizację powyższych inwestycji, ale bez wsparcia rządu trudno będzie ją zrealizować.

b) Trasa kolejowa w kierunku Kluczborka oraz Ostrowa Wielkopolskiego (wiadukt).

Bez zaangażowania państwa Poznań nie jest wstanie sfinansować samo powyższych inwestycji, choć ma zaangażowane pewne środki w tym zakresie.

3. Zagospodarowanie tzw. wolnych torów. Aby zagospodarować powyższy teren pod względem gospodarczym, należy go uzbroić przede wszystkim w niezbędną infrastrukturę. Nie uda się tego zrobić bez wsparcia finansowego z budżetu państwa.

4. Lotnisko w Krzesinach. Dziś cały ruch wokół lotniska opiera się na lokalnym układzie drogowym utrzymywanym przez Miasto Poznań. Kluczowe jest zatem powstanie odrębnego układu drogowego wokół lotniska. Rozwiązałoby to bardzo duże problemy komunikacyjne w tej części miasta. Konieczne jest zaangażowanie rządu w tym zakresie.

5. Tor regatowy Malta wymaga kolejnych inwestycji i wymaga wsparcia ze strony rządu. Jest to unikatowy obiekt w skali kraju, położony w centrum miasta.

6. Infrastruktura społeczna a przede wszystkim działania na rzecz seniorów aby były efektywne muszą odbyć się z udziałem i finansowaniem centralnym.

7. Konieczne jest wsparcie szkolnictwa zawodowego.

8. Wsparcie poznańskich uczelni wyższych.

Dyskutowaliśmy również nad utworzeniem w Warszawie biura, które na co dzień mogłoby zabiegać o interesy Poznania w ministerstwach, w komisjach sejmowych, prowadzić bieżące rozmowy z inwestorami. Wszystkie kluczowe decyzje są wypracowywane w Warszawie na codziennych spotkaniach roboczych. Aby skutecznie lobbować na rzecz wsparcia centralnych inwestycji w naszym województwie, niezbędne jest bieżące wsparcie na miejscu w Warszawie.

Wskazywaliśmy na fakt, że miasta na prawach powiatu takie jak Poznań są w szczególnie trudnej sytuacji pod względem finansowania swoich zadań. Jako jedyna kategoria jednostki samorządu terytorialnego nie mają dostępu do finansowania inwestycji drogowych z Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansuje się drogi krajowe. Tymczasem to właśnie miasta na prawach powiatu zarządzają wszystkimi drogami na swoim obszarze tj. drogami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi oraz krajowymi. Muszą to robić z własnych budżetów, dlatego brakuje środków na inne ważne inwestycje.

Podobnie miasta na prawach powiatu zarządzają oświatą zarówno gminną jak i powiatową. Ostatnie reformy w oświacie szczególnie dotknęły budżety właśnie miast na prawach powiatu. Dlatego miasta na prawach powiatu w szczególności potrzebują wsparcia ze strony budżetu państwa, ponieważ to one są głównym kołem zamachowym jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne.

W trakcie debaty wrócono również do tematu ustawy metropolitalnej dla Poznania. Nowoczesna złożyła taki projekt w 2016 roku w Sejmie. Jest to instrument, który dostarczy nie tylko nowe rozwiązania ułatwiające zarządzanie np. transportem publicznym w całej Metropolii Poznań, ale przede wszystkim dostarczy poważnych środków finansowych (ok 140 mln zł rocznie). Uzgodniono, że koalicja będzie zabiegać o przygotowanie projektu ustawy metropolitalnej dla poznańskiego obszaru metropolitalnego. Powinien on wypłynąć ze strony samorządowców zrzeszonych w ramach Metropolii Poznań. Dzisiaj taką ustawę ma Śląsk, otrzymując dzięki temu bardzo duże wsparcie finansowe. Znaczna część podatków zamiast trafiać do budżetu państwa zostaje właśnie na Śląsku. Poznań zasługuje na takie rozwiązanie.

Dyskutowaliśmy również o partnerstwie publiczno-prywatnym. Poznań zawsze był liderem w tym zakresie. Należy pamiętać, realizując inwestycje, o formule PPP. Tym bardziej, że jest to dobra alternatywa dla zmniejszających w przyszłości środków unijnych. Przykładem może być nowa hala widowiskowo-sportowa, która powinna być w takiej formule przygotowana.

W spotkaniu wzięli udział:

Jadwiga Rotnicka – Senator RP (Platforma Obywatelska)

Piotr Florek – Senator RP (Platforma Obywatelska)

Joanna Schmidt – Posłanka na Sejm RP (Nowoczesna)

Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania (Platforma Obywatelska)

Marek Sternalski – Szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Poznania

Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański (Platforma Obywatelska)

Katarzyna Kierzek-Koperska – Przewodnicząca Nowoczesnej w Wielkopolsce.

Agnieszka Frąckowiak – Przewodnicząca Nowoczesnej w Poznaniu

Kamil Kłopocki – Członek Zarządu Nowoczesnej w Poznaniu

Działacze Kukiz 15 w Poznaniu.

Eksperci: Włodzimierz Groblewski, Maciej Milewicz, Paweł Adamów