Apel do Senatorek i Senatorów

04.12.2018 11:10

Display_bez_tytu_u

Szanowna Pani Senatorko❗

Szanowny Panie Senatorze❗


Już niedługo staniecie Państwo przed wyborem nowego Rzecznika Praw Dziecka. Funkcja ta jest szczególnie istotna dla naszych dzieci żyjących w świecie, który z jednej strony daje wiele możliwości, z drugiej zaś stwarza szereg różnych zagrożeń.

Mamy tu na myśli między innymi konieczność opracowania Narodowej Strategii Walki z Przemocą, wymagane zmiany w Kodeksie Rodzinnym oraz Prawie Rodzinnym czy monitorowanie skutków reformy edukacyjnej. Ważnym zadaniem jest również obrona dzieci z "tęczowych rodzin" przed przemocą, której doświadczają często od rówieśników i starszych. Niepokoją też policyjne statystyki wskazujące na wzrost liczby podejmowanych prób samobójczych przez osoby w wieku 10-19lat. To wszystko wyzwania, z którymi musi zmierzyć się nowy Rzecznik.

Dlatego w naszej opinii Rzecznik Praw Dziecka powinien być osobą neutralną światopoglądową, otwartą na świat, empatyczną, o bogatym doświadczeniu w pracy z dziećmi i na rzecz dzieci, rozumiejącą problemy najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Powinien być autorytetem.

Niestety kandydatura Mikołaja Pawlaka nie daje gwarancji dobrego pełnienia funkcji Rzecznika Praw Dziecka. Wystarczy przyjrzeć się i przeanalizować życiorys kandydata, by stwierdzić, że nie spełnia on wymogów ustawowych, gdzie wymaga się pięciu lat pracy z dziećmi. Zamiast tego, ma on duże doświadczenie we współpracy ze środowiskiem kościelnym, jako absolwent szkół katolickich, a następnie adwokat przy sądach kościelnych. Nie posiada on imponującego dorobku naukowego. Nie ma też wystarczającego doświadczenia menadżerskiego koniecznego do sprawnego zarządzania podległym mu zespołem.

Nieszczęściem tego wyboru jest wreszcie fakt, że jak każde stanowisko w państwie nie podlega ono ocenie merytorycznej, ale politycznej. Pan Mikołaj Pawlak jest kandydatem z PiS, więc choćby grzmiało i błyskało, będzie popierany przez PiS.

Niezależnie od tego, chcemy zaapelować do Państwa o dokonanie głębokiego namysłu nad tą kandydaturą i odpowiedzenie sobie na pytanie, czy rzeczywiście Mikołaj Pawlak to osoba na miarę wyzwań, które zostaną przed nią postawione.


Z poważaniem,

Joanna Schmidt

Joanna Scheuring-Wielgus

Ryszard Petru

#TERAZ!