21 Postulatów Sierpniowych według Nowoczesnej

31.08.2016 15:00

Display_l1170721

W 36. rocznicę Porozumień Sierpniowych wraz posłami Nowoczesnej symbolicznie podpisałam 21 Postulatów Sierpniowych dla współczesnej Polski opartych na wolności, godności i poszanowaniu zasad demokracji. Postulaty zostały opracowane przez sympatyków oraz członków Nowoczesnej w całym kraju w drodze dialogu, którego tak brakuje w dzisiejszej polityce.


21 Postulatów Sierpniowych Nowoczesnej:
Poszanowania wolności i godności każdego obywatela i obywatelki.
Bezwzględnego przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.
Pociągnięcia do odpowiedzialności winnych łamania Konstytucji i ustaw.
Odpartyjnienia mediów publicznych.
Zagwarantowania bezpieczeństwa Polski przez współpracę z UE i NATO.
Porzucenia populistycznej, nieskutecznej polityki gospodarczej.
Gospodarki rynkowej, która służy ludziom, a nie rządzącym.
Ukrócenia nepotyzmu i upartyjnienia stanowisk.
Poszanowania własności prywatnej.
Poszanowania swobody umów i działalności gospodarczej.
Zmniejszenia zadłużenia państwa.
Ograniczenia przywilejów emerytalnych i fiskalnych.
Równego dostępu do służby zdrowia, podwyżek dla pielęgniarek i położnych.
Poprawy jakości edukacji na każdym poziomie.
Rozwijania kultury otwartej i dostępnej dla wszystkich.
Zagwarantowania odpowiedniej liczby miejsc w i przedszkolach.
Wzmocnienia samorządów i społeczności lokalnych.
Państwa nie narzucającego ideologii obywatelom.
Skutecznych działań na rzecz czystego środowiska i lepszej jakości otoczenia.
Zwalczania mowy pogardy i nienawiści.
Niezakłamywania historii i patriotyzmu, który łączy a nie dzieli.