15 pytań do minister Zalewskiej

18.10.2016 08:00

Display__mg_1481

W poniedziałek 17 października wystosowałam interpelację do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie planowanej reformy edukacji.

Treść interpelacji jest efektem spotkania z dyrektorami poznańskich gimnazjów, które miało miejsce 10 października w moim biurze poselskim. Podczas prawie półtoragodzinnej dyskusji padło wiele pytań budzących niepokój środowiska nauczycielskiego dotyczących m.in. przyczyn wprowadzania reformy, funkcjonowania klas dwujęzycznych, klas sportowych, sytuacji personelu szkolnego czy jakościowego sensu wprowadzanych zmian.

Wśród dyrektorów i nauczycieli dominuje przekonanie, że ostatnie lata i cały ich wkład pracy, pójdzie na marne. Są duże obawy, czy w tych warunkach uczniowie rzeczywiście będą lepiej kształceni, bo nikt dotychczas nie przedstawił wiarygodnego uzasadnienia dla reformy.

Pełna treść interpelacji dostępna jest pod linkiem: http://joannaschmidt.natemat.pl/192501,15-pytan-do...